Saarioinen / saarioinen.fi/vaalit / Säännöt

Kilpailun säännöt


1.1 Järjestäjä
Saarioinen Oy, PL 108, 33101 Tampere, jatkossa Saarioinen.

1.2 Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien työntekijät niistä yhtiöistä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.

1.3 Kampanja-aika
Kampanja alkaa 25.9.2019 ja päättyy 10.10.2019.

1.4 Kuinka voi osallistua kilpailuun
Kilpailuun osallistuvat kaikki kilpailulomakkeen täyttäneet henkilöt osoitteessa www.saarioinen.fi/vaalit.

1.5 Kilpailu on vastikkeeton
Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen ostamista.

1.6 Palkinto ja arvonta
Arvomme viikolla 42 kaikkien osallistujien kesken 25 graafikko Erik Bruunin varta vasten maksalaatikon kunniaksi suunnittelemaa t-paitaa ja 25 maksalaatikko-heijastinta (yhden palkinnon arvo 20 €). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

1.7 Järjestäjän vastuu
Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoon.

1.8 Arpajaisvero
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.

1.9 Palkinnon luovutus / julkisuus
Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostin välityksellä viimeistään 31.10.2019. Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen viikon kuluessa, palkinnolle arvotaan uusi voittaja.

1.10 Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja kampanjaan liittyviä järjestäjän päätöksiä.

1.11 Osallistujien sähköpostiosoitteiden kerääminen
Saarioinen voi olla yhteydessä kilpailuun osallistuneisiin myös kilpailun jälkeen uusien tuotteiden ja ideoiden kehittämiseksi. Vain niihin henkilöihin, jotka kilpailusivulla ovat antaneet suostumuksensa mahdolliseen yhteydenottoon, voidaan olla yhteydessä.

Rekisteriseloste


Saarioinen Oy Maksalaatikkovaalit-kampanjarekisteri Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, 33100 Tampere
Puh. 03 244 7111

2. Saarioinen Oy:n Maksalaatikko-kampanjan rekisteriasioista vastaava henkilö
Päivi Ikonen
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, 33100 Tampere
Puh. 03 244 7111
sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

3. Rekisterin nimi
Saarioinen Oy - Maksalaatikkovaalit -kampanjarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Maksalaatikkokampanjaan henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on Saarioinen Oy:n ja kampanjaan osallistuvan henkilön välinen yhteydenpito sekä Saarioinen Oy:n liiketoiminnan kehittäminen. Markkinointitoimenpiteiden kohdistaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Maksalaatikkovaalit-kampanjan rekisteri sisältää ainoastaan seuraavia tietoja:
• Paidan koko
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Katuosoite
• Postinumero
• Postitoimipaikka
• Suoramarkkinointilupa
• Selain
• IP-osoite
• Osallistumisaika kilpailuun

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön Maksalaatikkovaalit-kampanjan kilpailua varten nimenomaisesti luovuttamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle 1.6.2020 asti, jonka jälkeen tiedot hävitetään. Rekisteröidyn tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisteritiedot säilytetään SQL-tietokannassa asianmukaisesti suojatulla palvelimella. Rekisteritiedot ovat vain rekisterin pitäjän määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta Toimintaohjeita rekisteröidylle.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa:
Päivi Ikonen
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, 33100 Tampere
Puh. 03 244 7111
sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Lisätietoa tarkastus- ja tiedonkorjaamisoikeudesta löytyy tietosuojavaltuutetun ohjeistuksesta "Toimintaohjeita rekisteröidylle".
Korjauspyyntö tulee osoittaa:
Päivi Ikonen
Saarioinen Oy
Järvensivuntie 1, 33100 Tampere
Puh. 03 244 7111
sähköposti: etunimi.sukunimi@saarioinen.fi

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.

Tietosuojaseloste
https://www.saarioinen.fi/tietosuojaseloste/